Nowoczesne wiejskie gospodarstwo rolne | panziolko.pl

Współczesne gospodarstwa rolne to prawdziwa mozaika pod względem wielkości, zaawansowania technicznego oraz profilu upraw.


Nadal spotykamy małe gospodarstwa, gdzie na kilku hektarach ziemi dość tradycyjnymi metodami uprawia się rośliny z przeznaczeniem na sprzedaż oraz częściowo na potrzeby własne.


Obok nich spotykamy wielkie - jak na krajowe warunki - kilkusethektarowe plantacje, obsługiwane przez nowoczesne maszyny. Te duże gospodarstwa to zwykle monokultury nastawione na uprawę zbóż lub roślin okopowych. Bez względu jednak na wielkość i specjalizację, wszystkie gospodarstwa, także te, które zajmują się hodowlą zwierząt posiadają przywilej dopłat bezpośrednich. To dzięki nim gospodarowanie ma jeszcze sens ekonomiczny.